Search results for :

If you're not happy with the results, please do another search.

Umudun Anlamsızlığı Üzerine: Calvary

Geleneksel cemaat tipi toplumlarda, bireysel ve toplumsal refahın iyileştirilmesi görevine haiz din adamları önemlidir. Kişisel katarsisi sağlayabilme adına günah çıkarmaları ya da cemaatin yaşam amaçlarını belirleyebilmeye kadar uzanan vaazları onlara, cemaatin bireyleri karşısında saygıdeğer bir konum kazandırır. Yaşam biçimlerini...